قاب – چهار چوب ترکیه ایرانی تاریخی ایرانی

قاب – چهار چوب: ترکیه ایرانی تاریخی ایرانی یونسکو کشور ترکیه آثار تاریخی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از پول بانک‌ها قفل شد

حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها جهت سپرده قانونی در بانک مرکزی بلوکه شده است است.

۱۶۰ هزار میلیارد تومان از پول بانک‌ها قفل شد

۱۶۰ هزار میلیارد تومان از پول بانک ها قفل شد

عبارات مهم : مرکزی

حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها جهت سپرده قانونی در بانک مرکزی بلوکه شده است است.

به گزارش ایسنا، سپرده هایی که بانک ها به عنوان سپرده قانونی و دیداری در بانک مرکزی قرار می دهند یکی از ابزارهای بانک مرکزی جهت کنترل سیاست های پولی هست. این سپرده ها از محل ۱۰ تا ۱۳ درصد سپرده هایی که مردم در بانک ها قرار می دهند تامین شده است و در بانک مرکزی قرار می گیرند.

۱۶۰ هزار میلیارد تومان از پول بانک‌ها قفل شد

آخرین اوضاع صورت های مالی بانک ها از این حکایت دارد که مجموع سپرده هایی که در بانک مرکز توزیع کرده اند به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در آخر سال ۱۳۹۶ می رسد. این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲.۲ درصد زیاد کردن دارد. این در حالی است که حجم سپرده های بانک ها در بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ که حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده تا آخر سال گذشته حدود دو برابر شده است است.

سپرده های بانک ها در بانک مرکزی گرچه الزامی و به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی بانک مرکزی از سپرده گذاران به شمار می رود ولی به هر حال حجم بالای آن در سال های گذشته با توجه به تنگنای اعتباری که بانک ها درگیر آن بودند موجب شد درخواست هایی جهت کم کردن این سهم وجود داشته باشد. از این رو در چند سال اخیر بانک مرکزی تحت شرایطی درصد دریافت سپرده های قانونی از بانک ها را تا حدودی کم کردن داد تا بخشی از منابع آزاد و در اختیار بانک ها قرار گیرد تا بتواند در زمینه تسهیلات دهی نیز موفق تر عمل کند.

حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها جهت سپرده قانونی در بانک مرکزی بلوکه شده است است.

در حالی همچنان انتقاداتی نسبت به حجم سپرده های بانک ها در بانک مرکزی مطرح می شود که این روزها با عوض کردن مدیر کل بانک مرکزی و آمدن همتی در آینده ای نزدیک در این بانک بعید نیست که تغییرات دیگری در این زمینه اعمال شود. به هر حال زمانی که همتی خود مدیرعامل بانک ملی و مدیر شورای هماهنگی بانک ها بود یکی از شروط کم شدن قیمت سود بانکی را تامین منابع بانک ها از محل کم کردن ذخایر قانونی و زیاد کردن سرمایه عنوان کرده بود.

واژه های کلیدی: مرکزی | منابع | قانونی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog