قاب – چهار چوب ترکیه ایرانی تاریخی ایرانی

قاب – چهار چوب: ترکیه ایرانی تاریخی ایرانی یونسکو کشور ترکیه آثار تاریخی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات دو بازیکن خارجی استقلال در آستانه تمدید ، استقلال مالیات جپارف و تیام را پرداخت کرد

باشگاه استقلال مالیات دو بازیکن خارجی خود را پرداخت کرد و مسئله این دو بازیکن جهت عقد و تمدید قرارداد با آبی پوشان پایتخت را بر طرف کرد. 

دو بازیکن خارجی استقلال در آستانه تمدید ، استقلال مالیات جپارف و تیام را پرداخت کرد

استقلال مالیات جپارف و تیام را پرداخت کرد/ دو بازیکن خارجی استقلال در آستانه تمدید

عبارات مهم : خارجی

باشگاه استقلال مالیات دو بازیکن خارجی خود را پرداخت کرد و مسئله این دو بازیکن جهت عقد و تمدید قرارداد با آبی پوشان پایتخت را بر طرف کرد.

به گزارش ایسنا، کلوب استقلال نامه مالیاتی پرداختی سرور جپارف و مامه تیام، دو بازیکن ازبکستانی و سنگالی خود را که نشان می دهد این دو بازیکن مسئله مالیاتی ندارند و این کلوب مالیات آنها را پرداخت کرده است برایشان ارسال کرد.

با حل شدن مسئله جپارف و تیام این دو بازیکن می توانند جهت عقد و تمدید قرارداد به کشور عزیزمان ایران بیایند و در تمرینات این تیم حاضر شوند.

دو بازیکن خارجی استقلال در آستانه تمدید ، استقلال مالیات جپارف و تیام را پرداخت کرد

واژه های کلیدی: خارجی | مالیات | بازیکن | استقلال | قرارداد | استقلال | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog